CV / Önéletrajz

CV / Önéletrajz

Medgyessy-Kovács-Gyula

Gyula Medgyessy-Kovács, a painter and musician, a descendent of Ferenc Medgyessy, the sculptor, was born in Debrecen, Hungary and graduated from the Department of Paiting at the Academy of Fine Arts in 1992. His masters were Károly Klímó and Lajos Sváby.
He learnt playing jazz and composing from Károly Binder. 
He has had several exhibitions both in Hungary and abroad.

 

Medgyessy-Kovács Gyula – festő, zeneszerző, Debrecenben született. Medgyessy Ferenc szobrászművész leszármazottja.
Tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán végezete 1987-1992. között. Mesterei voltak: Sváby Lajos, Klímó Károly.
Képzőművészeti tanulmányai mellett jazz-zongorát és zeneszerzést tanult Binder Károlynál.
Munkái megtalálhatók a Körmendi-Csák gyűjteményben.

Foreword

One of the most remarkable of progressive European endeavours in the XX century depicted the inner tension and dynamism of its creator in the form of a picture, as an element defining style.  This was based on the principle of nature, whereby the visual images were transposed matching the personality and the momentary aesthetic value scales of its creators.   This endeavour, especially hallmarked by Kokoschka, became remarkable in his art, which made portrait-painting such an important element of all his works.

 

The very same endeavours resulting in dramatic manifestations have had several representatives in Hungary as well.  Moreover, we may argue that this style has even became attractive to painters at beginning of their career by offering a manifestation guided by inner emotions.  As a result, we can find at least one really talented artist or graphic artist continuing and developing the artistic and cultural traditions of this expressive dramatic character further in each generation.

 

Gyula Medgyessy-Kovács, an artist in his forties, is a prominent figure of painting in Europe.  A unique trait of his art is his ability to synthesize all the spiritual features of the endeavour mentioned above and has brilliant technical and compositional skills.  His art is rich in spirituality, since he aims at representing a vital part of human culture full of emotions, with emblematic character, thus creating excellence.  

 

Faith, music, nature, especially flowers, human relations and the ritual representation  of man have offered him an opportunity to create paintings which can be described iconographically and compose the major part of his life-work.  The figures in the focus of his paintings are musicians and symbols as well. Music is transcendental, and the artist is close to extending  the boundaries of painting in visual representation.  The biblical scenes have gained new emotional content, especially the Pietas and the series of Madonna with a Child.

 

His paintings are characterized by philosophical fastidiousness, transcendental intimate-picture and the portrayal of fallible humans.  His flowers may be still-lives too, but they are in fact more than them since they symbolize the sensuality of nature.  His paintings of seaside scenes have recently created a unified composition from  spiritual “building-blocks” revealing a new social view, while creating a unique way of depicting form and space.  The bustling scenes of city life portraying the historical atmosphere of Venice are especially exciting by combining the special use of tools with iconographic features.  His works are a feast for the eyes and provide festive moments for the soul to meditate on.

 

Gyula Medgyessy-Kovács, a prominent Hungarian artist of international standard is a master of unique fine art.

 

 

                                                                                  Loránd Bereczky
Director General
Hungarian National Gallery
                                                                              

                                                                          

Előszó

A XX. századi európai progresszív törekvések körében kiemelkedően fontos volt az a törekvés, amely az alkotó belső világának feszültségét és dinamikáját képépítőként, és stílust meghatározó elemként jelenítette meg. Ebben a törekvésben fontos volt a természetelvűség mint alap, de a látvány úgy transzponálódott, ahogy az alkotók indulatai személyiségükhöz, illetve pillanatnyi esztétikai értékrendjükhöz igazították azt. Különösen a portréfestészetben volt ez karakteresen jellemző, és e területen az igazán a drámai feszültséget az jelentette, hogy az ábrázolt és ábrázoló személyiségnek hangulati momentumai egymásnak területei. Leginkább Kokoschka nevével fémjelezhető törekvés kiteljesedése, a jeles mester életművében nem véletlenül foglal el fontos helyet a portréfestészet.

Ennek a drámai erejű, megnyilatkozásokat eredményező törekvésnek egyidejűleg a magyar képzőművészetben is voltak képviselői. Sőt azt is állíthatjuk, hogy igazán rangossá a XX. század második felében vált e stílusirányzat, hiszen a pályát kezdő fiatal alkotók körében vonzása volt a belső indulat által vezérelt fogalmazásmódnak. Generációs egymásutánját tekintve mindegyikben találhatunk egy-egy igazán színvonalasan teljesítő festőt, grafikust, aki folytatja és továbbviszi ennek az expresszív drámaiságnak a művészeti és kulturális hagyományait.

A mostani negyvenes generációban európai szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújt Medgyessy-Kovács Gyula. Művészetének csak rá jellemző sajátossága, hogy szinte összegezni képes e törekvés minden szellemi tanúságát; briliáns technikai felkészültséggel, abszolút biztos kompozíciós készséggel festi műveit. Ami többlet az ő művészetében, az elsősorban a művek gondolatiságában érhető tetten, hiszen számára fontos, hogy egy-egy az emberiség kultúrájának meghatározó jelentőségű területét megpróbálja érzelem-telítetten, emblematikus igénnyel megjelentetni. A hit, a zene, a természet, különösen a virágok; az emberi kapcsolatok, az emberek rituális megjelenítése számára alkalmat teremt arra, hogy az életművön belül egy-egy ikonográfiailag leírható, meghatározó vonulat alakuljon ki. Konkrét figurák a zenészei, de egyben jelképek is. A zene transzcendens, embert formáló erejének vizuális megjelenítésében a festészet hatásának határait feszegeti a művész. Új érzelmi tartalommal telítődnek a bibliai jelenetek, különösen a Piéták és a Madonna gyermekkel sorozat darabjai. Filozófiai igényesség, transzcendens intim-kép és esendő emberábrázolás jellemzi a műveket. Virágai lehetnek csendéletek is, de többek annál, a természet bujaságát, az élet letörhetetlenségét jelképezik, és újabban például a tengerparti jelentet ábrázoló képei egy új társadalmi szemléletet mutató „szellemi-lego” moduljait építi egységes kompozícióvá, mindezt úgy, hogy a koloritjával szinte egyedülállóan gazdag forma- és térképzésével csak rá jellemzően egyedi. Különösen izgalmasak azok a „város-képek”, amelyek Velence történelmi levegőjét, nyüzsgő jelenét örökítik meg úgy, hogy az eszközhasználat mellett ikonográfiai program is megvalósul. Művei ünnepet jelentenek a szemnek és gondolkodásra, meditációra késztetően ünnepi pillanatai a léleknek.

Medgyessy-Kovács Gyula a jelenkori festészetünk egyik karakteres, nemzetközi mércével is mérhető, értéket teremtő mestere.

 

Bereczky Loránd
Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója

Vorwort (Begrüßung)

Unter den progressiven europäischen Bestrebungen des 20. Jahrhunderts war die Bestrebung äußerst wichtig, die die Spannung und Dynamik in der inneren Welt des Schöpfers als bildbauende und stilbeeinflussende Einheit darstellte. In dieser Bestrebung war das Naturprinzip als Grundlage wichtig, aber das Gesehene wurde so transponiert, wie die Leidenschaften der Schöpfer sie ihrer Persönlichkeit, bzw. ihrer momentanen ästhetischen Wertordnung anpassten. Im Besonderen war es in der Porträtmalerei charakteristisch kennzeichnendund es bedeutete in diesem Bereich eine richtige dramatische Spannung, dass die Gemütsmomente der dargestellten und der darstellenden Persönlichkeiten gemeinsame Bereiche dieser beiden waren. Die Entfaltung dieser Bestrebung kann am meistenmit dem Namen von Kokoschka gekennzeichnet werden, im Lebenswerk des bedeutenden Meisters nimmt die Porträtmalerei nicht zufällig einen wichtigen Platz ein.

  Diese Bestrebung, die zu Äußerungen mit dramatischer Kraft führte, hatte gleichzeitig auch in der ungarischen Bildkunst ihre Vertreter. Wir können sogar behaupten, dass diese Stilrichtung erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hochrangig wurde, denn die von der inneren Gemütsbewegung geführte Ausdrucksweise hatte eine Anziehungskraft für die berufseinsteigenden jungen Schöpfer. Angesichts der Nacheinander der Generationen können wir in jeder Generation je einen wirklich niveauvoll leistenden Maler, Graphiker finden, der die künstlerischen und kulturellen Traditionen dieser expressiven Dramatik aufnimmt und weiterführt.

  In der Generation der Vierziger von heute bietet Gyula Medgyessy-Kovács eine auch auf europäischem Niveau herausragende Leistung. Eine nur für ihn charakteristische Eigenart seiner Kunst ist, dass er beinahe alle geistigen Aussagen dieser Bestrebung zusammenfassen kann und malt seine Werke, technisch brillant vorbereitet, mit absolut sicherer kompositoneller Fertigkeit. Das Plus seiner Kunst ist vor allem in der Gedanklichkeit der Werke aufzufinden, denn es ist wichtig für ihn zu versuchen, je einen ausschlaggebend bedeutenden Bereich der Kultur der Menschheit gefühlsvoll, mit emblematischem Anspruch darzustellen. Der Glauben, die Musik, die Natur, besonders die Blumen; die menschlichen Beziehungen, die rituale Darstellung der Menschen schaffen ihm die Gelegenheit dafür, dass je eine ikonographisch beschreibbare bestimmende Richtung innerhalb des Lebenswerkes entsteht. Seine Musiker sind konkrete Figuren, doch zugleich auch Symbole. Durch die visuelle Darstellung der transzendenten, menschenformenden Kraft der Musik erforscht der Künstler die Grenzen der Wirkung der Malerei. Die biblischen Szenen, besonders die Pietas und die Stücke der Serie Madonna mit Kind erfüllen sich mit neuem Gefühlsinhalt. Philosophischer Anspruch, transzendentes Intim-Bild und verfallende Menschendarstellung kennzeichnen die Werke. Seine Blumen können als Stilleben verstanden werden, aber sie sind mehr als nur das, sie symbolisieren die Üppigkeit der Natur und die Unbrechbarkeit des Lebens. Zum Beispiel bauen seine Meeresküsten-Szenen darstellenden Bilder neuerdings die Module eines „geistigen Puzzlespiels“ mit neuen gesellschaftlichen Anschauungen zu einer einheitlichen Komposition, und all das so, dass es mit seinem Kolorit und beinahe einmalig reicher Formen- und Raumbildung nur für ihn charakteristisch eigenartig ist. Besonders spannend sind die „Stadt-Bilder“, die die historische Atmosphäre und wimmelnde Gegenwart von Venedig verewigen, so dass auch das ikonographische Programm neben dem Mittelgebrauch verwirklicht wird. Seine Werke bedeuten ein Fest für die Augen, und sie sind, zum Nachdenken und zur Meditation bewegend, feierliche Momente für die Seele.

Gyula Medgyessy-Kovács ist einer der charaktervollen, auch mit internationalem Maß messbaren, wertschaffenden Meister unserer gegenwärtigen Malerei. 

 

Loránd Bereczky 
Hauptdirektor der Ungarischen Nationalgalerie

medgyessy-kovacs-gyula-balatonfured-galeria

360 fokos kép a galériáról,
Balatonfüred, Zárkonyi F. sétány

Képbérlési lehetőség! Vállalom irodaházak, irodák, szállodák, magánlakások berendezését az általam festett kortárs képekkel, valamint szobrokkal igény szerint havi bérleti díj ellenében. A képbérlés az általam erről kiállított számla alapján költségként elszámolható. Referencia: Echo szálloda étterme (Tihany), MZH Zrt. irodaháza (Budapest).

Állandó kiállításom megtekinthető Balatonfüreden, a Silver Hotellel szemben, a Medgyessy villában, nagy parkoló oldalában. A nyári szezonon kívül telefonos egyeztetés szükséges: 06-30-9588-707.

Jazz zongorakoncerttel egybekötött kiállítást vállalok nívós intézményekben, megfelelő honorárium ellenében.

Családom

Családom

mkgy_csalad
mkgy_csalad